Cần sự quan tâm của người hiến thận

353

4.3 (85%) 4 votes

Dòng Tâm Sự Mỏng Cho Người Hiến Thận

Tôi viết ra bài này để gửi lời thay cho các bệnh nhân đang chờ ghép thận. Không hiểu vì sao thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều các bạn hiến thận tỏ vẻ không có sự cảm thông, giúp đỡ..

Các bạn nên nhớ rằng người bệnh chờ ghép thận còn mong được lên ca sớm hơn các bạn nhiều, đừng vì chút lợi bản thân mà không dành được thời gian cho họ. Dù biết các bạn hiến thận đều được hậu tạ để phụ giúp gia đình, trả nợ, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng các bạn phải hiểu rằng thời gian của người bệnh chờ ghép thận quý giá hơn của các bạn gấp 10 lần đấy.

Bài viết tham khảo :

Cần người hiến thận nhóm máu O

ĐỂ LẠI Ý KIẾN BÌNH LUẬN ĐỂ CHÚNG TÔI HỖ TRỢ

Bình luận