Thận nhân tạo NaNo kỉ nguyên mới cho người Suy Thận

554

Thay vì “Lọc máu nhân tạo chu kì” bằng máy hay thực hiện “Ghép Thận”.Thì hiện nay các nhà khoa học tại Đại học Vanderbilt đang phát triển một quả “Thận nhân tạo” có thể cấy ghép vào cơ thể người.

Quản thận được cấu tạo như thế nào:

-Quả thận nhân tạo này là một thể lai sinh học, chứa trong đó một hệ màng lọc vi chip”Nano” và những tế bào thận sống trực tiếp từ người bệnh.

-Nó được cấc nhà khoa học tạo ra thậm chí không cần sử dụng năng lượng là pin, và sử dụng chính năng lượng từ áp lực của quả tim và cơ chế của dòng máu chảy.

-Một số hình ảnh khác:

Thận nano sinh học

Cơ chế hoạt động của quả thận nhân tạo này ra sao:

-Thận nhân tạo không cần bất kỳ một nguồn năng lượng bên ngoài và hoạt động dựa trên tác động của dòng máu của chính bệnh nhân. Tuy nhiên, nó cũng tồn tại một thách thức đối với các nhà khoa học đó là: Làm thế nào máu chảy qua các màng lọc được và chịu một áp lực mà các tế bào không bị tổn hại hoặc đông lại?

-Để giải quyết vấn đề, Fissell và nhóm của ông đã cộng tác với Amanda Buck, một kỹ sư y sinh. Họ nhìn vào một lĩnh vực khoa học tiềm năng để tìm ra đáp án cho vấn đề đông máu.

-Sử dụng lý thuyết về động lực học chất lỏng kết hợp với mô hình máy tính, Buck có thể thiết kế và tinh chỉnh các kênh trong màng lọc, sao cho chúng dẫn máu đi qua một cách thông suốt và hiệu quả. Công nghệ in 3D được sử dụng để in các nguyên mẫu thực của thiết bị, sau đó phân tích kết quả của chúng.

•Khả năng thành công và thực nghiệm:

-Hiện nay đang trong giai đoạn phát triển nhưng còn tồn tại nhiều khó khăn và thách thức với quả Thận nhân tạo Nano này nhưng trong tương lai các nhà khoa học và các nguồn tài trợ sẽ cố gắng thúc đẩy nó hoạt động thành công trên cơ thể người và làm nó hoạt động lâu dài mà không cần đến nguồn thận từ người cho khác.Mở ra 1 kỉ nguyên mới cho ngành y tế.

-Mong rằng quả thận sẽ hoạt động thành công trong thời gian không xa để cứu vớt hàng trăm hàng triệu bệnh nhân “Suy thận” chờ “Ghép thận”trên thế giới.

ĐỂ LẠI Ý KIẾN BÌNH LUẬN ĐỂ CHÚNG TÔI HỖ TRỢ

Bình luận